Beauty - Skin Care - Makeup And Accessories - Canada pharmacy ]"|' drugstore online and doctors advice.

ONANIZMAS.LT

Straipsniai, mokslinė literatūra apie žalingą masturbacijos poveikį organizmui.

Sunday
Feb 23rd

Savęs patenkinimas

Tas faktas, kad savęs patenkinimo problema visur nutylima ir iškeliama tik dalinai, turi tam tikras priežastis.

Šiandien, savęs patenkinimą išdrįsęs pavadinti nuodėme, prieš save iššauks pasipiktinimo audra arba bus viešai išjuoktas. Deja, tarp evangelikų krikščionių daugėja balsų, tvirtinančių, kad savęs patenkinimas yra kai kas nenormalaus ir čia kalbama apie “nerimtą jaunuoliško lytinio brendimo laipsnį”.

Kita šios temos keisto nusistatymo priežastimis glūdi bejėgiškume ją išspręsti, kadangi lyg tai apie 90% visų jaunuolių vyrų kenčia nuo to.

Savęs patekinimu vadinamas lytinis saldžiai aistringas išgyvenimas, iššauktas sąmoningu savo lytinių organų dirginimu. Daugeliu atvejų specialistai jį vadina “masturbacija” arba vartoja terminą “onanizmas”, klaidingu būdu kilusiu iš Onano vardo (Pr.38,8-10), (Onanas nusidėjo ne savęs patenkinimu, o atsisakymu duoti mirusiam broliui palikuonį).

Pabudus lytiniam instinktui, daugelis jaunuolių pradeda užsiiminėti savęs patenkinimu todėl, kad juos veda iš kelio vyresni draugai. Čia ypač tragiškai, deja atsiskleidžia tėvų paaiškinimo šiuo klausimu trūkumas arba visiškas jo nebuvimas. Beveik visi jaunuoliai, su kuriais teko kalbėti apie šia problemą, negavo iš tėvu jokių paaiškinimų apie savęs patenkinimą. Daugelis iš šių jaunuolių teigė, kad tai savo rūšies fiziškai būtinas “ventilius”. Jiems nieko nebuvo žinoma apie prigimtinę iškrovą, vykstančia per poliucija. Poliucija tai nevalingas sėklos išsiveržimas nakties ar (rečiau) dienos metu, nesusijęs su sueitimi ar masturbacija.

Kiti gi nebuvo pripratinti prie asmens higienos. Prie pasitenkinimo juos priveda įvairus uždegiminiai procesai, sukeliantys kankinantis niežulys ir dirginimas.

Aš prisimenu vieną jaunuolį, kurį daugelį metų kankino sąžinės priekaištai dėl to, jog jis mane, jog poliucijos ir yra savęs patenkinimas. Ir kaip jis su palengvėjimu atsiduso, kai aš jam paaiškinau, kad jo įsivaizduojama nuodėmė tėra jo organizmo normalių sveikų reakcijų įrodymas.

Visi šie pavyzdžiai parodo, kad daugeliu atvejų tėvų paaiškinimai, atitinkantys vaiko amžių, gali užkirsti kelią daugelio problemų ir konfliktinių situacijų atsiradimui jaunų krikščionių gyvenime.

Biblijoje mes nerasime tiesioginių paaiškinimų, liečiančių savęs patenkinimą. Jos pagrindu šia nuodėmę galime kraštutiniu atveju priskirti prie “netyrumo” (Kolosiečiams 3:5). Kaip mes šnekame apie savęs patenkinimą, tai kalba vyksta apie piktnaudžiavimą seksualumu tam, kad patenkinti save. Taigi, todėl po tokio savęs patenkinimo neatsiranda jokio pasitenkinimo jausmo, o atvirkščiai, atsiranda gilaus sugriuvimo ir tuštumo pojūtis, o daugeliu atvejų prasideda sąžinės kančia.

“Onanizmas” - tai yda, kadangi jis peržengia abipusio paklusnumo lytiniame gyvenime įstatymą. Jis taip pat yra nuodėmė prieš bendrumą. Onanizmas - tai lytinis poveikis be galimybes mylėti. Taigi, jis stiprina žmonių polinkį gyventi dėl paties savęs, vietoje to, kad žvelgti į gyvenimą kaip į dovaną, kurią reikia naudoti dėl kitų žmonių”. (O.Paiperis).

Labai daug gali paaiškinti tas faktas, kad netgi tie jaunuoliai, kurie išauklėti ne pagal krikščioniškas normas, po savęs patenkinimo akto taip pat jaučia kaltės jausmą.

Aš prisimenu vieną jaunuolį, užaugusį tarp netikinčiųjų ir atgimusį apie devynioliktus metus. Po vienos evangelizacinės valandos jis mėgino skųstis savo dvasinio gyvenimo nepastovumu (nepatvarumu). Kuomet aš, norėdamas išsiaiškinti tokios būsenos priežastis, jo paklausiau apie savęs patenkinimą, jis išsigandęs pasakė: “O argi tai nuodėmė?”

Po mano teigiamo atsakymo, jis susimąstė ir pastebėjo: “Keista, kad visi, įskaitant pastorių ir jaunimo vadovą, visada man sakė jog tai ne nuodėmė, o aš visgi nuolat jaučiau, kad čia kažkas ne taip”.

Pasekmės

Jeigu tikėtume specialistais, tai kenksmingas savęs patenkinimo pasekmes galima stebėti ne tiek fizinėje žmogaus gyvenimo sferoje, kiek psichinėje. Aš susidariau nuomonę, kad savęs patenkinimas daro žalą ypatingai jautrios prigimtis žmonėms, veikdamas juos tarsi burtininko kerai. Tokie žmonės stengiasi iš jo išsivaduoti, bet kuo labiau jie kovoja prieš savo instinktą, tuo stipriau jie suveržiami. Pralaimėjimai šioje kovoje, menkavertiškumas, vienatvę ir nusivylimas ruošia sekantį savęs patenkinimo aktą, iš kurio nėra išėjimo. Ilgalaikis užsiėmimas savo problemomis neišvengiamai žmogų atveda į suvaržymo būseną, nesugebėjimą susidoroti su tais poreikiais ir uždaviniais, kurie atsiranda aplink jį.

Daugelis dėl to visiškai netenka jėgų ir vos begali darbuotis dėl Viešpaties. Jie palieka Viešpaties kelią, kadangi dėl daugelio pralaimėjimų ir savęs teisimo nebegali tarnauti Dievui ir žmonėms.

Negaliu užmiršti, kai prieš keletą metų iš vieno mūsų darbuotojo aš gavau laišką, pavadintą žinomu išsireiškimu: “Priklausyk Jam visiškai, arba palik Jį visiškai”. Po to sekė pritariantis prisipažinimas: “Aš nusprendžiau visiškai palikti viską, kadangi po daugybės pralaimėjimų aš įsitikinau, kad sekti Kristų gali tik žmonės su labai tvirtu charakteriu”.

Dažnai jauni krikščionys, užaugę krikščioniškuose, apsaugotuose nuo pasaulio įtakos, tėvų namuose ir tuo pačiu apsaugoti nuo kai kurių “sunkių” nuodėmių, dėl susipančiojimo su savęs patenkinimo nuodėme ir savo visiško sugedimo suvokimo šaukėsi pagalbos apaštalo Pauliaus žodžiuose: “...nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu... Vargšas aš žmogus! Kas išlaisvins mane iš šito mirties kūno! (Rom7,15,24).

Autoriui leidus, norėčiau pateikti vieno laiško ištrauką, kuri yra nuostabus liudijimas daugeliui jaunų krikščionių:

“Pirmiausia leiskite man keliais žodžiais prisistatyti. Aš - studentas. Mane auklėjo tikintieji tėvai. Iki šiol aš neturiu draugės, nes baiminausi turėti su ja artimus santykius, t.y. pasiduoti kūniškiems jausmams. Kadangi aš neturiu jėgų nuslopinti savo lytinio instingto, tai pasirinkau mažesni blogį - savęs patenkinimą. Kartais man pavyksta išsilaikyti dvi - tris savaites, bet po to šis blogis užvaldo mane, ir aš jaučiuosi visiška menkysta. Kartais man nepavyksta išsilaikyti nė savaitės. Bet, nežiūrint į visą tai, aš visada vėl atnaujinu bendravimą su Viešpačiu. Aš meldžiu kaltės atleidimo ir pradedu viską iš naujo. Taip tęsiasi jau daug metų. Ir iš išvaizdos to apie mane niekas nepasakytų. Aš netgi nė karto nedrįsau papasakoti apie tai tėvams. Su kitais nepažystamais žmonėmis aš taip pat apie tai nekalbu, jie juk nesuprastų tos situacijos, į kurią aš patekau.

Atleiskite mano beprotišką įkyrumą, kurio stumiamas aš išdrįsau Jums parašyti. Bet aš jau visu tuo sotus iki kaklo, ir labai noriu kam nors atverti širdį. Besimokydamas aš taip dažnai iš Dievo per Jo žodį gaudavau pagalbą, kad man jau tiesiog negera nuolat į Ji kreiptis su “tokiu” reikalu.

Šiuos veiksmus aš suvokiu kaip kažkokia sunkią ligą, kuri nuolatos stoja kaip užtvara tarp Dievo ir manęs. Dažnai ši būsena įstumia mane į gilios depresijos laikotarpį arba sukelia nepilnavertiškumo komplekso simptomus. Suprantama, kad dėl to aš negaliu pasakoti žmonėms apie Dievą taip, kaip man to norėtųsi. Ką gi man daryti, kad nesijausčiau tokiu šlamštu?

Būsiu labai dėkingas už patarimą ir paguodą”.

Visiškai kitaip, nei šis nuoširdus, pašėlusiai narsiai kovojantis krikščionis, su šia problema susidoroja paviršutinės natūros. Jie mano, kad vedus, savęs patenkinimo problema savaime išnyks. Tačiau faktai liudija priešingai. Kai kurie vyrai ir po vedybų lieka supančioti šios nuodėmes ir susiduria su dar didesnėmis problemomis. Prie viso kito dabar prisidėjo tai, kad kiekvienas, būdamas santuokoje, turi nešti atsakomybę už žmoną ir, tokiu būdu, savęs patenkinimo atveju jis tampa kaltu ne tik prieš Dievą, bet ir prieš žmoną. Savęs patenkinimas santuokoje - tai tikslo, kuriam Dievas sutvėrė seksualinius santykius, iškreipimas.

Žmogus, kuris jaunystėje neišmoko gyventi susilaikyme ir valdyti savo instinktus, neturi atsakingo požiūrio į seksualinius ryšius santuokoje, svarbiausios prielaidos. Juk ir santuokiniame gyvenime būna periodai, reikalaujantys susilaikymo. Ir jeigu vyras neišmoko to jaunystėje, tai lieka labai didelis pavojus, kad tokiose situacijose jis pradės paleistuvauti ar pažeis santuokinią atsakomybę.

Brandos metais už nieką taip neatlyginama dosniais palaiminimais, kaip už seksualiniu požiūriu tyra jaunyste.

Pirmoji pagalba

Brangus drauge!

Nuoširdžiai dėkoju tau už tavo, labai sujaudinantį laišką. Aš taip pat dėkoju tau ir už atvirumą, su kuriuo tu parašei savo vargus ir problemas.

Aš norėčiau pamėginti tau kaip nors padėti, nors suprantu, kad savęs patenkinimo problemos negalima išspręsti keliuose popieriaus lapuose. Geriausia būtų jei tu galėtum pasišnekėti su kokiu nors dvasiniu, patyrusiu broliu, sugebančiu tau suteikti dvasinę pagalbą.

Tik tuomet, kai mūsų bendravimas su Dievu nebus niekuo aptemdytas, o širdis pripildyta Viešpaties dvasia, mes galėsime nu

Atneškime Jam ne varganus jėgų, pražudytų geiduliuose, likučius, atiduokime Jam geriausius pirmavaisius, kol jų nepalietė nuodėmė.

Strapsnio komentarai:

Vitas:
Sveiki. Su dideliu idomumu perskaiciau si straipsni. Mane taip pat labai kamuoja ta problema. Man 45 metai, ir kai susipazinau su internetu,ir ten pateikiamomis nuogomis grazuolemis,masturbacija ypac suaktyvejo. Esu krikscionis,niekam nepriklausau,neturiu su kuo ta problema pasidalinti ir kenciu. Rasyciau placiau,bet nezinau ar kas sureaguos i mano skausma.Noreciau is kazko sulaukti pagalbos.

Antanas:
idomus straipsnis, bet kiek domejausi sita problema, niekur negavau atsakymo. Masturbacija man asmeniskai yra ziaurus dalykas, tarsi zmogus po kiekvieno karto prigesta, jis tampa, ka mes vadinam, pilku zmogumi. Apskritai galvoju, kad tai gyvenimo pamatas, nes kuo svaresnes sielos, sazines busi, tuom gyvenime labiau pasiseks ir Dievas duos daugiau patirti laimes gyvenime.
Man 20m., tai darau nuo 14m. ir jau anksti supratau, kad tai nera gerai. Pradejau save grauzti, kankino sazines jausmas, o pasikalbeti tokiom temom, pripazinkim, nera drasu.
Taigi taip ir kankinuosi 6 metus, darydamas dideles pertraukas, bet rezultate visitek griztu prie to. Jauciu, kad man tai trukdo gyventi, net is universiteto iskritau, ir tik del savigrauzaties. Atsirado fobija, kad aplinkiniai manyje tai mato. Siela smarkiai nukentejo.
Viskas sekesi gyvenime puikiai, ir merginu demesio turejau uztektinai, taciau ta nelemta masturbacija viska sugadino.
Vienu zodziu mano komentaras cia daug reiksmes netures, bet zinokit ir kiti, kad ne jus vieni kenciat.

 

Iš rusų kalbos vertė Regina Vasiliauskienė
Publikuota gavus leidimą
Šaltinis: http://www.jezus.lt/knygos.php?veiksmas=ziureti&id=13

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( Antradienis, 14 Lapkritis 2017 18:00 )  

Komentarai  

 
+4 #1 IGG 2011-03-22 15:12
Jo, tai žiaurus dalykas.
Bet labai įdomus straipsnis tarp kitko.
O šiaip, pastebėjau, jei nebūtų interneto, tai daugelis iš mūsų neturėtų tos problemos, nes kol porno šalia nėra, galima labai ilgai ištverti, o gal net ir atsisakyti, bet pornografija žiauriai visas kortas sumaišo ir vėl lieki nevykėlio vietoje, tada pasižiūri į veidrodį ir pagalvoji "žinai, net nepagalvočiau, kad tu toks"
Cituoti
 

Komentaras

Security code
Refresh