Beauty - Skin Care - Makeup And Accessories - Canada pharmacy ]"|' drugstore online and doctors advice.

ONANIZMAS.LT

Straipsniai, mokslinė literatūra apie žalingą masturbacijos poveikį organizmui.

Sunday
Feb 23rd

Refleksais galima diktuoti poelgius

Iš doc. Rimanto Kalinausko straipsnio ,,Ir refleksais galima diktuoti poelgius". 2000,01,21 ,,Lietuvos Aidas".
 
(...) Remiantis informaciniais kibernetikos principais, erotika ir pornografija skiriasi teikiamų signalų intensyvumu, o ne jų pobūdžiu. Erotika - moters kūno linijų vaizdavimas, keliantis vyrams palyginti silpnus refleksus, pornografija- anatomiškas be iškraipymų išorinių lytinių organų vaizdavimas, vyrams keliantis stipriusią refleksą.

Kam tai tarnauja? Seksologai sako - dirbtinai skatinti lytinį geismą. O dirbtinis tokių dalykų skatinimas, kaip žmonės jau suprato prieš dešimt tūkstančių metų, yra parazitavimo atmaina, nes tai blaško dėmesį, reikalingą funkcijai šeimoje atlikti. Pagrindinis erotikos ar pornografijos elementas yra objektyvūs ,,taškiniai"(negražūs) nuogos moters kūno linijų ženklai, turintys absoliučią, nuo niekieno nuomonės, pvz., menininkų gydytojų, žurnalistų, nepriklausančią reikšmę. Pasak Marko Tveno, jie turi ,,užvesti vyriškus mechanizmus", t.y. veikti fiziologinę vyro organizmo būseną - sukelti refleksą.Padariniai būna tokie patys visiems, nepriklausomai nuo jų darbo pobūdžio, vyrams. Anot Č. Milišo, taip dirbtinai skatinant refleksus, ,,maskuojama individų priimama nelaisvė". Nelaisvė atsiranda dėl to, kad individas pasiduoda kitų diktuojamų ženklų sukeltiems refleksams. Imtuvai tokius ženklus priimti visada pasirengę - hormonai veikia nuolat gamtos nustatytu laiko momentu ir refleksas į teikiamą ženklą visada atsiranda. Taip nesąžiningi žmonės nelaisviems individams gali refleksais diktuoti poelgius. Toks yra bet kokios reklamos tikslas - įpiršti tai, ko dabar nereikia arba apskritai nereikia. Laisvas žmogus šias užmačias įžvelgia. Jei nelaisvas, tai iš jo tuoj pat, skatinant refleksus, galima ,,išmelžti" pinigą. Ženklų skleidėjų kėslai maskuojami spaudos laisve. Nelaisvė atsiranda, kai sąmonėje nėra vertingų išankstinių žinių. Energoentropiniai principai rodo, kad nelaisvas negali suvokti savo nelaisvės. ,,Laisvės specialistai" lengvai gali įgyvendinti parazitinį principą - naudodamiesi kito nesugebėjimu apsiginti, didinti savo energijos atsargas ,,paimtų" į nelaisvę sąskaita. Todėl jų teiginiuose visada atsispindi tik energetinės jų veiklos pusės, o ne ilgalaikiai šeimų buvimo tikslai. Kam naudinga, kad būtų kuo daugiau nelaisvių, ,,nuginkluotų" žmonių? Tiems, kam nelaisvi individai lengvai tampa kitų išoriniais energijos šaltiniais. Remiuosi neseniai per televizijos interviu išgirstu gydytojo atsakymu, kad gydytojui dabar svarbu pinigai, o ne ligonis. Lygiai taip per tv laidą ,,Paskutinė kryžkelė" psichologas aiškino, kad pornografiją reikia skleisti, nes tai didina laisvę ir jos vartotojas gali patirti naujų pojūčių. Energoentropiniai principai rodo, kad naujų pojūčių poreikis yra nelaisvės požymis ir dėl to vyksta psichologinis karas prieš šeimą ir jaunimą.Jaunimas kenčia dėl to , kad jis turi fiziologiškai gerai veikiantį kūną, bet neturi ilgalaikio tikslo siekio, padedančio jam laisvai būti ir išvengti suaugusių ,,dėdžių" išnaudojimo. Jaunystė skirta vertingiems duomenims ir išankstinėms žinioms kaupti. Tik tada, kaip rodo kibernetika, gali atsirasti meilė, mokėjimas dirbti, laimė. Dabar matome biznį, kurio tikslas yra gausinti nelaisvų žmonių skaičių. Pornografija skleidžia refleksus sužadinančius ženklus, už tai spauda gauna pinigų. ,,Užvestas" skaitytojas ieško prostitutės, nes sukeltą refleksą būtina patenkinti. Amerikiečių tyrimai rodo, kad jei vyrą ir žmoną priverstume kasdien žiūrėti po pornofilmą, po dviejų savaičių jie nesusikalbėtų. O tuo pat metu ta pati spauda mėgsta aiškinti, kad šeimas reikia gydyti pornoterapija. Prostitucija nėra objektyvi kūno liga, o tik dėl išankstinių žinių stokos atsiradusi elgesio nelaisvės forma. Ar visada yra alternatyva elgtis kitaip, būti laisvam ir laimingam? Priversti būti laisvu negalima, kaip negalima priversti būti sveiku.Tačiau galima, kaip jau daro medicina, daryti nors tai, kas neskatina ,,sirgti". Energoentropiniai atradimai rodo, kad, norint išlikti laisvam, reikia aktyviau veikti šeimos laisvės labui. Taigi prie kultūringos aplinkos kūrimo būtinai turi prisidėti ir valstybė, kuri reikalinga šeimoms ir visiškai nereikalinga tiems, kurie visuomenėje skleidžia prostituciją ir pornografiją. Jei valstybė įstatymais nepagelbsti, pati tampa parazitavimo gynėja ir laisvės naikintoja.

Paskutinį kartą atnaujinta ( Antradienis, 14 Lapkritis 2017 18:01 )  

Komentaras

Security code
Refresh